CHÈN SLIDE VÀO SLIDE TRONG POWER POINT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CongVuong
Người gửi: Hoàng Công Vượng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 28-11-2010
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
Inserted in Power Point Slide to Slide
Chèn Slide vào Slide
TRONG POWER POINT
1- ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình thiết kế bài giảng điện tử bằng PPT bạn có dụng ý : khi trình chiếu đến một slide N nào đó, bạn cần minh họa bằng một slide không nằm trong bài giảng (mà slide này có sãn trong máy tính của bạn-tạm gọi là slide N1), thì bạn có nhiều cách . Sau đây là 3 cách chính, đặc biệt cách thứ ba rất hữu hiệu.
Cách thứ nhất : Tạo đường dẫn bằng cách sử dụng Insert Hyperlink .
Cách thứ hai : Tạo nút lệnh bằng cách sử dụng Slide Show Action Buttons .
Cách thứ ba : Chèn slide vào slide bằng cách sử dụng Insert Objest .
Cách thứ nhất và cách thứ hai chỉ tạo đường liên kết (Hyperlink) đến slide, do đó khi chuyển sang máy khác không còn mối liên kết đến slide N1. Để khắc phục bạn cần “ Đóng gói bài giảng “ .
Cách thứ ba có ưu điểm nổi trội : Không phải là tạo liên kết, mà slide N1 đã được “chèn” (hoặc còn gọi là “nhúng” ) vào slide N .
Do đó dù mang sản phẩm PPT “đi bất cứ nơi đâu” thì N1 vẫn tồn tại trong bài giảng của bạn
Mục đích của bài này muốn nói về cách thứ ba .
Giả sử bạn đang thiết kế một bài giảng điện tử có chủ đề : “Giới thiệu dân ca Việt nam” .
Đến slide thứ N của bài giảng, có chủ đề “Dân ca quan họ Bắc Ninh” . Tại đây bạn cần minh họa bằng bài dân ca quen thuộc “Cây trúc xinh” (Ký hiệu N1)

Bạn làm theo các bước sau để chèn slide N1 vào slide N :
2.1- Bạn hãy thiết kế toàn bộ bài giảng cho hoàn chỉnh và lưu bài giảng đó .
2.2- Mở trình PPT để thiết kế một slide có chủ đề “Cây trúc xinh” (Chỉ 1 slide thôi – Ký hiệu N1, lưu lại ; hoặc slide N1 đã có trong máy tính) .
2.3- Mở lại bài giảng “Giới thiệu dân ca Việt nam” mà bạn đã lưu .
2.4- Chọn slide thứ N trong bài giảng .
2.5- Tại slide thứ N, chọn Insert Objest , khi đó cửa sổ Insert Objest xuất hiện như sau :

( Xem minh họa trang sau)
2- CÁCH LÀM
2- CÁCH LÀM
(Cửa sổ đã mặc định chọn Create new là để tạo ra một slide mới trong slide thứ N)
- Từ đường dẫn chọn đến slide N1 đã lưu trong máy tính OK . Thế là xong việc
3- TÓM TẮT CÁCH LÀM
Để chèn slide N1 vào slide N trong một bài giảng PPT :
Chọn slide N Insert Objest Create from file Browse N1 OK .
Mời bạn sang trang sau xem minh họa .
Quan họ Bắc Ninh
N
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Phòng GD&ĐT Đại Từ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.